Энэ удаа та бүхэн манангийн сонголтоос дүрвэхгүй бол дараагийн удаа эх орноосоо дүрвэх аюул ойрхон буй