ЦАХИМ ЗУУН АЙЛ ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНКТАЙ ХАМТАРЧ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ЗЭЭЛ НЭВТРҮҮЛЛЭЭ